PROTESTANTSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE “MIHAEL STARIN”, OSIJEK

URED DEKANA

Franje Markovića 7, P.P. 703

31103 Osijek

Tel. 031 210 563

Fax. 031 210 564

Mob. 099 212 45 79

E-mail: protestantsko.uciliste@gmail.com

Oglasi