Protestantsko teološko učilište „Mihael Starin“ registrirano je kao obrazovna ustanova Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH, pri Ministarstvu Uprave (MB 1424165, OIB 35027027003). Kao takvo nema akreditaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, no izvodi pojedine akreditirane kolegije od strane akreditiranih teoloških ustanova u SAD

Oglasi