Nastavni plan i program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Trogodišnji studij primijenjene teologije

 

Prva studijska godina

POPIS OBVEZNIH PREDMETA
Semestar 1
PREDMET ECTS
Opći uvod u Bibliju

Obvezna literatura:

W. Haringhton, Uvod u Bibliju, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1995.

4
Uvod u Novi zavjet

Obvezna literatura:

Robert H. Gundry, Pregled Novoga Zavjeta, EBI.

5
Metodologija znanstvenog rada

Obvezna literatura:

Ana Tkalac Verčić…. Priručnik za metodologiju istraživačkog rada, Zagreb: M.E.P. d.o.o.

5
Uvod u dogmatiku

Obvezna literatura:

Alister E. McGrath, Uvod u kršćansku teologiju, Rijeka: Ex Libris, 2007.

T.C. Hammond, Uvod u teologiju, Osijek: Izvori, 1993.

3
Doktrina o Bogu

Obvezna literatura:

Bog trojstvene ljubavi, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1999.

3
Uvod u liturgiku

Obvezna literatura:

Jasmin Milić, Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo, Osijek: KC Dobroga Pastira, 2012.

4
Izborni predmet I 3
Izborni predmet II 3
Ukupno ECTS bodova 30

 

POPIS OBVEZNIH PREDMETA
Semestar II
PREDMET ECTS
Antropologija i hamartiologija 3
Uvod u Crkvenu povijest

Obvezna literatura:

Bruce, L. Shelly, Povijest crkve razumljivim jezikom, (skripta).

5
Rana Kreda i koncili 3
Patristika

Obvezna literatura:

J. Pavić – Tomislav Zdenko Tenšek, Patrologija, Zagreb: Kršćanska sadašnjost 1993.

5
Homiletika

Obvezna literatura:

Haddon W. Robinson, Biblijsko propovijedanje, Zagreb: Susret, 1977.

Fred B. Craddock, Propovijedanje, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2009.

4
Homiletika/liturgika – praktikum 1 4
Izborni predmet III 3
Izborni predmet IV 3
Ukupno ECTS bodova 30

 

IZBORNI PREDMETI
Semestar I i II
PREDMET ECTS
Engleski jezik I 3
Novozavjetni grčki I

Obvezna literatura:

Mario Cifrak, Vježbenica grčkog jezika Novoga zavjeta, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2012.

3
Heidelberški katekizam

Obvezna literatura:

Heidelberški katekizam i Drugo helvetsko vjerovanje, Osijek 2000.

 

3
Kršćansko vodstvo 3
Brak i obitelj 3
Temelji kršćanske duhovnosti

Obvezna literatura:

A.J. Matanić, Uvod u duhovnost, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1994.

3
Opća pedagogija 3
Psihologija duhovnog razvoja

Obvezna literatura:

Benedict J. Groeschel, Psihologija duhovnog razvoja, Split: Verbum, 2009.

Richard J. Foster, Duhovne discipline, Zagreb: STEPress, 2008.

3

  

Druga studijska godina

POPIS OBVEZNIH PREDMETA
Semestar III
PREDMET ECTS
Uvod u filozofiju

Obvezna literatura:

Ivan Zelić, Vodič kroz filozofiju, Split: Verbum, 2007.

Peter J. King, Sto filozofa, Zagreb, 2005.

4
Evanđelja

Obvezna literatura:

Raymond E. Brown, Uvod u Novi zavjet, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008., str. 1-272

3
Djela i Pavlove poslanice

Obvezna literatura:

Raymond E. Brown, Uvod u Novi zavjet, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008., str. 1-273-683

4
Kristologija i soteriologija 3
Srednjovjekovna crkva

Obvezna literatura:

Slavko Kovačić, Kršćanstvo i crkva u Starom i Srednjem vijeku, Zagreb: Verbum, 2004.

Hubert Jedin, Velika povijest crkve III/I, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2001.

Hubert Jedin, Velika povijest crkve III/II, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1993.

3
Povijest reformacije u Europi i HR

Obvezna literatura:

Stanko Jambrek, Reformacija u Hrvatskim zemljama u europskom kontekstu, Zagreb: Biblijski institut, 2013.

5
Anglikanske studije 5
Izborni predmet V 3
Ukupno ECTS bodova 30

 

POPIS OBVEZNIH PREDMETA
Semestar IV
PREDMET ECTS
Ekleziologija i sakramentologija 3
Pastoralna teologija

Obvezna literatura:

Wesley Carr, Uvod u studij pastorala, Zagreb: Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik”

Bono Zvonimir Šagi, Pastoral župne zajednice, Zagreb: Kršćanska sadašnjost 2001.

4
Knjiga zajedničkih molitava 4
Uvod u Stari zavjet

Obvezna literatura:

John Drane, Uvod u Stari zavjet, Zagreb: Teološki fakultet “Matija Vlačić – Ilirik”, 2009.

5
Hermeneutika

Obvezna literatura:

Gordon Fee i Douglas Stuart, Kako tumačiti Bibliju, Osijek: Izvori, 1999.

Biblijska Hermeneutika, Skripta, PTUMS, 2016.

5
Liturgijska glazba 3
Homiletika/liturgika – praktikum II 3
Izborni predmet IV 3
Ukupno ECTS bodova 30

 

IZBORNI PREDMETI
Semestar III i IV
PREDMET ECTS
Engleski jezik II 3
Novozavjetni grčki II

Obvezna literatura:

Mario Cifrak, Vježbenica grčkog jezika Novoga zavjeta, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2012.

3
Biblijska arheologija

Adalbert Rebić, Biblijske starine, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1983.

Božo Lujić, Tragovima biblijskih prostora i događaja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016.

3
New Age i kršćanstvo

Obvezna literatura:

Josip Blažević, New Age i kršćanstvo, Split: Verbum, 2014.

3
Rimljanima poslanica

Obvezna literatura:

F.F. Bruce, Poslanica Rimljanima, Daruvar: Logos, 1997.

3

 

Treća studijska godina

POPIS OBVEZNIH PREDMETA
Semestar V
PREDMET ECTS
Starozavjetna Egzegeza

Egzegeza Staroga Zavjeta, skripta, VETU, 2008.

5
Petoknjižje

Obvezna literatura:

Anto Popović, Petoknjižje, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2012.

3
Povijesne knjige

Obvezna literatura:

Anto Popović, Povijesne knjige, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2015,

4
Mudrosne knjige 3
Proročke knjige

Obvezna literatura:

Božo Lujić, Starozavjetni proroci, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2010.

5
Starozavjetna biblijska teologija 3
Katehetika

Obvezna literatura:

Marko Pranjić, Metodika vjeronaučne nastave, Zagreb: Katehetski salezijanski centar, 1997.

Emilio Alberich, Kateheza danas, Zagreb: Katehetski salezijanski centar, 2002.

4
Izborni predmet V 3
Ukupno ECTS bodova 30

 

 

POPIS OBVEZNIH PREDMETA
Semestar VI
PREDMET ECTS
39 članaka vjere

Obvezna literatura:

Jonathan Riches, Trideset i devet članaka vjere, skripta, PTUMS. 

3
Pastoralna administracija 4
Etika

Obvezna literatura:

Norman L. Geisler, Kršćanska etika, Zagreb: Bogoslovni institut, 2005.

4
Evangelizacija i misija

Obvezna literatura: 

Michael Green, Kako reći riječ? Osijek: Izvori.

Paul E. Litltle, Kako svedočiti, Zagreb: Put života, 1977.

Robert i Evelyn Bolton, Naviještanje radosne vijesti, Osijek: Izvori, 2001. 

5
Klasična apologetika

Džoš Mekdauel, Novi dokazi o kojima treba doneti sud, Beograd: Soteria, 2005.

5
Pastoralno savjetovanje

Obvezna literatura:

Mihaly Szentmartoni, Osjetljivost za čovjeka, Zagreb: Glas Koncila, 2009.

3
Izborni predmet VI 3
Ukupno ECTS bodova 30

 

 

IZBORNI PREDMETI
Semestar V i VI
PREDMET ECTS
Rimsko carstvo 3
Starozavjetni hebrejski I

Obvezna literatura: 

Adalbert Rebić, Slovnica hebrejskog jezika s čitankom, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2011.

3
Ekumenska teologija

Obvezna literatura:

Reinhard Frieling, Put ekumenske misli, Zagreb: Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik”, 2009.

Ivan Macut, Suvremeni ekumenski pokret – Svjetske konferencije (1910.-2013.), Zagreb: Glas koncila 2017.

3
Sociologija religije

Obvezna literatura:

Max Weber, Sociologija religije, Zagreb: Kruzak, 2000.

3
Razvojna pedagogija 3
Politička teologija

Obvezna literatura:

Johan Baptist Metz, Politička teologija, Zagreb: Kršćanska sadašnjost 2004.

3

 

Nakon trogodišnjeg studija teologije brani se završni rad.  Nakon svih položenih ispita i uspješno obranjenog završnog rada stječe se zvanje TEOLOG

 

Četvrta studijska godina

POPIS OBVEZNIH PREDMETA
Semestar VII
PREDMET ECTS
Pregled ranih protestantskih vjeroispovijedanja

Obvezna literatura:

Jasmin Milić, Pregled ranih protestantskih vjeroispovijedanja, PTUMS, Interna skripta.

5
Teologija Staroga zavjeta

Obvezna literatura:

Božo Lujić, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2014.

Adalbert Rebić, Središnje teme Staroga Zavjeta, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1996.

5
Teologija Novoga zavjeta 5
Islam

Obvezna literatura:

Sobhi Malek, Uvod u Islam, Osijek: Izvori, 2002.

3
Rimokatoličanstvo 3
Pravoslavlje

Obvezna literatura:

Timothy Ware, Pravoslavna crkva, Zagreb: Prosvjeta 2005.

3
Crkve reformacijske baštine 3
Starozavjetni hebrejski II

Obvezna literatura: 

Adalbert Rebić, Slovnica hebrejskog jezika s čitankom, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2011.

3
Ukupno ECTS bodova 30

 

POPIS OBVEZNIH PREDMETA
Semestar VIII
PREDMET ECTS
Novozavjetna egzegeza

Obvezna literatura:

Mario Cifrak, Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2013.

Anto Popović, Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju, Zagreb: Kršćanska sadašnjost 2009.

5
Suvremene teološke teme

Obvezna literatura:

Rosino Gibellini, Teologija dvadesetoga stoljeća, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1999.

Rosino Gibellini, Teološke perspektive za XXI stoljeće, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.

5
Episkopalno crkveno uređenje 5
Povijest i filozofija religije 3
Bioetika

Obvezna literatura:

Tonči Matulić, Bioetika, Zagreb: Glas Koncila, 2012.

3
Izborni predmet VIII 3
Izborni predmet IX 3
Izborni predmet X 3
Ukupno ECTS bodova 30

 

IZBORNI PREDMETI
Semestar VII i VIII
PREDMET ECTS
Eklezijalni latinski I 3
Eklezijalni latinski II 3
Teologija saveza 3
Povijest Starokatoličke crkve 3
Teološki naglasci Starokatoličke crkve 3
Britanski reformatori 3
Luther i britanski reformatori 3

 

 PETA GODINA

Kandidat koji uduvolji zahtjevima za upis na petu godinu studija, izabire temu magistarskog rada (koju odobrava Nastavničko vijeće Učilišta), polaže naprednu metodologiju istraživačkog rada sa statistikom te uz dodjeljenog mu mentora izrađuje dva seminarska rada i magistarski rad.

Naziv kolegija ECTS
Napredna metododologija znanstvenog rada sa statistikom 10
Prvi seminarski rad 10
Drugi seminarskir ad 10
Magistarski rad 30

Zvanje: MAGISTAR BOGOSLOVLJA

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s