Protestantsko teološko učilište „Mihael Starin“[1] (u daljnjem tekstu PTU) osnovano je 1998. godine pod nazivom Reformirani teološki institut. Odlukom Sinode Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH, od 22. svibnja 2010. godine, Institut mijenja naziv u Protestantsko teološko učilište „Mihael Starin“ te se znatno unaprijeđuje program Učilišta.

PTU je visoka obrazovna ustanova Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH te je u svome djelovanju podređeno Sinodi ove Crkve.

 

TIJELA UPRAVLJANJA

Sinodalno vijeće Protestantske reformirane kršćanske crkve

(kao upravno vijeće PTU)

Nastavničko vijeće

(kao stručno vijeće, imenuje ga Sinodalno vijeće)

 

ČELNICI

Dekan

Prodekan (akademski dekan)

Čelnike PTU imenuje Sinodalno vijeće

[1] Učilište nosi naziv po reformatoru Mihaelu Starinu (1500? – 1575.) koji je u 16. Stoljeću, na prostoru Slavonije i Baranje osnovao oko 120 protestantskih župa. Vidi više: J. MILIĆ, Povijest reformirane crkve u Hrvatskoj, Osijek: Visoko evanđeosko teološko učilište, 2014. str. 50-56.

Oglasi