Program traje dvije godine, pohađa se dopisnim putem i namijenjen je obrazovanju starijih koji žele steći svjedodžbu srednje bogoslovne škole. Na srednjoj bogoslovnoj školi pri PTU polažu se slijedeći predmeti prilagođeni srednjoškolskom obrazovnom nivou:

I godina

Sveto pismo Staroga zavjeta

Sveto Pismo Novoga zavjeta

Uvod u sustavnu teologiju

Katekizam

Crkvena glazba

Apologetika

Homiletika

Biblijska povijest

Opća povijest

Povijest filozofije

II godina

Crkvena povijest

Povijest reformacije u Hrvatskoj

Pastorologija

Pregled religija

Kršćanska etika

Patrologija

Liturgika

Crkvena administracija s crkvenim uređenjem

Pedagogija

Psihologija

Oglasi